Könyvviteli szolgáltatásaink

 • Elsősorban mikro- és kisvállalkozások teljes körű pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, a gazdasági események áttekinthető, naprakész könyvelése
 • Igény szerint az ügyfél programjában (VIR) helyszíni illetve távoli asztali eléréssel történő munkavégzés
 • Vevő-szállító folyószámlák nyilvántartása, egyeztetése a könyvelés és a gazdálkodó között
 • Főkönyvi kivonat és kimutatás elkészítése
 • Adók és járulékok nyilvántartása és könyvelése
 • Bérek könyvelése
 • Adófolyószámla folyamatos figyelése és egyeztetése a könyveléssel
 • Könyvelt tárgyi eszköz analitikák és kartonok vezetése
 • Havi, negyedéves vagy éves adóbevallások, valamint egyéb más bevallások elkészítése és beadása határidőre
 • Havi pénzügyi zárások elvégzése
 • Éves zárások elvégzése
 • Éves, egyszerűsített éves beszámolók elkészítése és benyújtása
 • Könyvelés folyamatos ellenőrzése
 • Könyvvizsgálatra való felkészülés és közreműködés a könyvvizsgáló munkájában
 • Átalakulások, végelszámolások számviteli feladatainak, beszámolóinak elkészítése
 • Adatszolgáltatás ügyfeleink részére a könyvelés adataiból
 • Könyvelési rendszer kialakítása, meglévő felülvizsgálata
 • Hatóságok előtti képviselet az ellenőrzések alkalmával, valamint kérelmek, beadványok elkészítése
 • Segítségnyújtás a számviteli politika és egyéb kötelező szabályzatok elkészítésében
 • Adatszolgáltatást és segítségnyújtást a KSH-hoz benyújtandó adatlapokhoz
 • Folyamatos tájékoztatás a jogszabályi változásokról
 • Vezetői döntések segítése (kimutatásokkal, jelentésekkel)
 • Kezdő vállalkozás bejelentkezési kötelezettségeivel kapcsolatos ügyintézés

Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatásaink

 • Be-és kilépő munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása
 • Havi rendszeres bérszámfejtés a jelenléti ívek alapján
 • Dolgozók levonásainak, letiltásainak nyilvántartása (SZJA, munkavállalói járulék, nyugdíjjárulék, egyéb letiltások stb.)
 • Dolgozók adatainak nyilvántartása (pl.: jelenléti ív, szabadság nyilvántartás)
 • Munkáltató által fizetendő adók és járulékok bevallása
 • Havi elektronikus adatszolgáltatások, bevallások elkészítése
 • Normál és változó munkarendű dolgozók munkabérének bérszámfejtése
 • Bérpótlékok, béren kívüli egyéb juttatások számfejtése
 • Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bérszámfejtése
 • Bérfizetési jegyzékek és egyéb kimutatások elkészítése
 • Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítését, leadását
 • Rehabilitációs-, szakképzési hozzájárulás kiszámítása és bevallása
 • Munkáltatói igazolások kiadása
 • Havi fizetendő adók és járulékok listájának összeállítása
 • Munkaügyi (havi, negyedéves, éves) statisztikák elkészítése
 • Társadalombiztosítási ellátások igénylése (táppénz, Gyed, CSED stb. intézése)
 • Naprakész tájékoztatást a bérszámfejtést érintő törvények, rendeletek változásairól

Bevallás magánszemélyeknek

Könyvelő irodánk igény szerint elkészíti az önadózónak minősülő, vagy a személyi jövedelemadó-bevallást önadózóként teljesíteni kívánó munkavállalók és magánszemélyek éves személyi jövedelemadó-bevallását.